s
S邸 / reform
office_s
OFFICE_S / office
bldg_s
BLDG_S / tenat bldg reform
ishii
石井町の住宅 / residence
tatebayashi
館林の住宅 / residence
els
ELS / 学習塾
yoto
yoto / tenant bldg
koriyama
koriyama / shop